Bierzmowanie

Przygotowanie do sakramentu bierzmowani rozpoczniemy we wrześniu 2022 r. 

Do sakramentu bierzmowania może przystąpić osoba, która spełni podstawowe wymagania. Osoba, która:

– każdej niedzieli (i w święta nakazanie) uczestniczy we Mszy św. Obowiązek ten ściśle wypływa z Dekalogu oraz Przykazań kościelnych,

– co miesiąc przystępuje do sakramentu pokuty i pojednania (spowiedzi),

– uczestniczy w nabożeństwach roku liturgicznego (Droga krzyżowa, nabożeństwo majowe, czerwcowe, różańcowe),

– systematycznie obecna jest na wyznaczonych spotkaniach,

– spełniła wyznaczone zadania w przygotowania do tego sakramentu (zaliczyła liturgię Mszy św., opracowała życiorys patrona),

– uczestniczyła w katechezie w klasie VII, VIII i I,

– angażuje się w życie Parafii. Chłopcy służą przy ołtarzu, dziewczęta pomagają w wyznaczonych zadaniach w ciągu roku.

– okaże się pozytywną opinią katechety co do zaliczenia modlitw i właściwego zachowania na katechezie,