Chrzest Święty

Chrzest Święty dziecka to ważna uroczystość, szczególnie dla wszystkich bliskich – rodziców, rodziców chrzestnych i zaproszonych gości.

 

Chrzest dziecka rodzice zgłaszają w kancelarii parafialnej przynajmniej 3 tygodnie przed planowanym terminem.

Niezbędne dokumenty składane w kancelarii parafialnej:

  • akt urodzenia dziecka (odpis)
  • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców jeśli są po ślubie
  • dane personalne rodziców chrzestnych (imiona i nazwiska, adres zamieszkania, wiek, zawód)
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Obowiązki matki chrzestnej lub ojca chrzestnego może pełnić osoba która ukończyła 16 rok życia, przyjęła sakrament bierzmowania i jest stanu wolnego, bądź żyje w sakramentalnym związku małżeńskim. Ojcem chrzestnym lub matka chrzestną nie może być osoba żyjąca bez sakramentu małżeństwa (konkubinat, związek cywilny, wolny związek).