Cmentarz parafialny

Opłaty za groby dla osób, które pragną przedłużyć prolongatę będą przyjmowane
od 17 XI 2023 r.

Opłata będzie wynosiła 30 zł za rok (za miejsce).

Osoby, które mieszkają poza Wąwelnem będą mogły opłacić grób przelewem na konto cmentarza po uprzedniej rozmowie telefonicznej, wskazaniu położenia grobu i dacie upływu opłaty.

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. ŚWIĘTEJ MARII MAGDALENY W WĄWELNIE

ul. WĄSKA 6

89-413 WĄWELNO

 Konto cmentarza 

95 8162 0003 0000 3939 2000 0080