Pogrzeb

“Jeśli natomiast umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że z Nim też będziemy żyć”
(Z listu św. Pawła Apostoła do Rzymian)

O śmierci swych najbliższych należy powiadomić duszpasterza parafii, na terenie której mieszkał zmarły, aby odnotować ten fakt w parafialnej księdze zgonów oraz ustalić miejsce i termin pogrzebu oraz Mszy Św. pogrzebowej. Nasza parafia posiada własny cmentarz.
Zgłaszając zgon w Biurze Parafialnym należy przedstawić:

  • Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
  • Zaświadczenie o przyjęciu sakramentów przed śmiercią. (Jeśli zgon nastąpił poza parafią np. w szpitalu wystawia je kapelan szpitala.)
  • Urzędową kartę (dla administracji cmentarza) w celu pochowania zwłok.

Przed Mszą św. pogrzebową jest możliwość przystąpienia do spowiedzi, aby  przyjmując Komunię św. w sposób pełny uczestniczyć we Mszy św. 

List pasterski Episkopatu Polski o szacunku dla ciała zmarłego i obrzędach pogrzebu w przypadku kremacji – do pobrania TUTAJ