Zapytania ofertowe

Informuję, że w dniu 22 XII 2023 r. w gablocie kościoła zostały wywieszone zapytania ofertowe dotyczące dwóch zadań, które Parafia pw. św. Marii Magdaleny będzie realizował w 2024 r.  Zapytanie dotyczy:

  1. Prac ratunkowo-zabezpieczających dachu kościoła w Toninie.
  2. Prac konserwatorskich ław kolatorskich w kościele parafialnym pw. św. Marii Magdaleny w Wąwelnie.

 

Tonin – dach kościoła  

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Przedmiar ofertowy

Wąwelno – ławy kolatorskie

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Przedmiar ofertowy

 

Wąwelno, dn. 22 XII 2023 r.

ks. Michał Szmania – proboszcz

Przypominam, że termin składania ofert upływa 22 stycznia 2024 r. o godz. 10.00, zgodnie z zaprezentowanym zapytaniem ofertowym 1 i 2. 

 

Ogłoszenie ofert – Wąwelno, dn. 23.01.2024 r. 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1) Dach w Toninie – (link) 

2) Ławy kolatorskie w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Wąwelnie – (link) 

 

ks. Michał Szmania – proboszcz