Życzenia na Nowy Rok A.D. 2022

Ogłoszenia parafialne

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

 

Drodzy Parafianie i Goście!

Trwając w radości Bożego Narodzenia, wchodzimy w kolejny rok kalendarzowy. Święta Boża Rodzicielka niech wyprasza nam błogosławieństwo i obfitość darów Bożych na Nowy Rok 2022.

Obchodzimy dziś Światowy Dzień modlitw o pokój. Życzę go Wam
na kolejne dni. Niech pokój Chrystusowy zamieszka w Waszych
sercach, aby stał się źródłem miłości ofiarowanej bliźnim. Niech zawsze panuje
w Waszych rodzinach, aby były wspólnotami opartymi na prawdzie  i wzajemnym
zaufaniu. Niech ustaną wszystkie gniewy i spory w naszej Ojczyźnie i na świecie,
a pośrodku nas niech zawsze będzie Chrystus, Książę Pokoju! Trwajmy nieustannie blisko Niego,
a On zatroszczy się o wszystko.

 

WSZYSTKIM  DROGIM  PARAFIANOM  I  GOŚCIOM

NA NOWY ROK PAŃSKI  2022

ŻYCZĘ

SZCZĘŚĆ BOŻE

x. Michał Szmania ? proboszcz